کد فایلهای ارسالی بر اساس کد مدارک شاپرک:
 • تصویر روی کارت ملی با پسوند JPG و با نام ۲۶ ذخیره شود.
 • تصویر پشت کارت ملی با پسوند JPG و با نام ۲۷ ذخیره شود.
 • تصویر صفحه اول شناسنامه با پسوند JPG و با نام ۲۸ ذخیره شود.
 • تصویر جواز کسب با پسوند JPG و با نام ۱۴ ذخیره شود.
 • تصویر قولنامه یا اجاره نامه با پسوند JPG و با نام ۲۵ ذخیره شود.
 • تصویر فرم استشهاد محلی با پسوند JPG و با نام ۵۸ ذخیره شود (در صورت نداشتن جواز کسب یا قولنامه و اجاره نامه تجاری، فرم استشهاد محلی ارسال گردد)
 • تصویر گواهی نامه بانک مبتنی بر تایید شبا با پسوند JPG و با نام ۱۲ ذخیره شود.
 • قرارداد سه برگی با پسوند JPG و با نام ۱-۱۱ و ۲-۱۱ و ۳-۱۱ ذخیره شود.
 • تصویر قبوض آّب / برق / گاز / تلفن / محل نصب دستگاه با پسوند JPG و با نام ۱۳ ذخیره شود.
 • فرم درخواست پایانه فروش با پسوند JPG و با نام درخواست پایانه فروش ذخیره شود.
 • بقیه موارد را نیز در صورت داشتن طبق فرمت و کد مدارک شاپرک آماده نمائید.
 • درنهایت تمامی مدارک آماده شده بالا را در پوشه ای به نام کد ملی متقاضی (پذیرنده) ذخیره نموده ، سپس با فرمت zip , rar فشرده سازی نموده و از طریق سامانه ثبت نام مربوطه ارسال فرمائید.